ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Samorządowe Kolegium Odwoławcze
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Obsługa osób niepełnosprawnych

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-12-08 10:25:36 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Obsługa osób niepełnosprawnych

Informacja dla osób niesłyszących i mających problem w komunikowaniu się

Osoby uprawnione, tj. osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Zielonej Górze poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:

 •   wysyłanie korespondencji na adres:

  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze

  Al. Niepodległości 7

  65-048 Zielona Góra

 •   korzystanie z poczty elektronicznej: adres e-mail:

 •   przesyłanie faksów: nr faksu (68) 324-80-26

 •   korzystanie z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/SKO)

  Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

  Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, tj. osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organie administracji publicznej. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze dysponuje pracownikiem przeszkolonym w zakresie podstawowej obsługi w języku migowym. Aby skorzystać z pośrednictwa tego pracownika prosimy o powiadomienie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej (pisemnie, mailem lub faksem) 3 dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy. W powiadomieniu należy podać:

 •   imię i nazwisko osoby zainteresowanej,

 •   propozycje terminu wizyty w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Zielonej Górze,

 •   krótkie określenie czego dotyczy sprawa,

 •   kontakt zwrotny, gdzie ma być przesłana informacja, dotycząca spotkania.

  W przypadku zgłoszeń przesłanych w dni wolne od pracy będą rejestrowane w pierwszy dzień roboczy po dniu otrzymania zgłoszenia.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.).

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

  Budynek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się – „Wejście B” do budynku.