ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Samorządowe Kolegium Odwoławcze
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

RODO

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

RODO

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-04-05 09:39:05 przez Mirosław Adamczyk

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1.            Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 7, zwane dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2.            Inspektorem danych osobowych jest pan Marcin Pastuszko, e-mail: ,
3.            Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a.            wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Samorządowym Kolegium Odwoławczym;
b.            realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c.            w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4.            W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a.            organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej , w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b.            inne podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych,
5.            Posiada Pani/Pan prawo do:
•             żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
•             usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
•             wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
•             przenoszenia danych,
•             wniesienia skargi do organu nadzorczego,
•             cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
•             niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;
•             trzech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
« powrót do poprzedniej strony