ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Samorządowe Kolegium Odwoławcze
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Terminy wniesienia odwołania

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Terminy wniesienia odwołania

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wpływające do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze sprawy rejestrowane są w rejestrze spraw - repertorium.
W repertorium dokonuje się zwięzłego opisu:

  • daty wpływu akt sprawy, stron oraz przedmiotu postępowania;
  • czynności dokonywanych w sprawie;
  • wpływu i wysyłki dodatkowej korespondencji;
  • treści rozstrzygnięcia kończącego postępowanie;
  • daty wpływu skargi oraz daty przekazania akt do WSA
  • przekazania dokumentacji organowi I instancji lub archiwizacji akt.

Każda sprawa opatrzona zostaje sygnaturą zawierającą numer kolejny sprawy, rok oraz literowe oznaczenie rodzaju sprawy. Następnie Prezes Kolegium wyznacza sprawozdawcę oraz termin niejawnego posiedzenia składu orzekającego w danej sprawie. Członek – sprawozdawca, po omówieniu sprawy na posiedzeniu i podjęciu decyzji przez skład orzekający, w terminie dwóch tygodni przygotowuje stosowne rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem. Rozstrzygnięcie to podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego.

Z gotowym rozstrzygnięciem sprawy zapoznaje się prezes Kolegium, a następnie sprawa przekazana zostaje do wysyłki. Każdy egzemplarz rozstrzygnięcia zostaje odpowiednio opieczętowany i wysłany – zgodnie z rozdzielnikiem – do stron postępowania listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

TERMINY

Termin do wniesienia odwołania od decyzji wydanej przez organ I instancji wynosi 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Termin do złożenia zażalenia na postanowienie wydane przez organ I instancji wynosi 7 dni od daty doręczenia.

Gdy samorządowe kolegium odwoławcze wydaje decyzję jako organ I instancji - wtedy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się bezpośrednio do Kolegium w terminie 14 dni osobiście lub za pośrednictwem poczty (w przypadku postanowienia - 7 dni).

Termin do wniesienia wniosku w sprawie aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste - 30 dni od daty doręczenia.

O powyższych terminach strona winna być każdorazowo pouczona w decyzji czy postanowieniu wydawanym przez organ, który ją wydał.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Liliana Zadęcka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-11-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Liliana Zadęcka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-11-12 11:38:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-11-12 11:39:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-11-12 11:39:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15310 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »